Вартість оформлення  спадщини на квартиру.
Перед оформленням спадщини, ми стикаємося з питанням про вартість оформлення спадщини, податках і т. д.

Згідно з Цивільним кодексом України, у спадок входять усі права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Права, які не входять до складу спадщини це права і обов'язки, нерозривно
пов'язані з особою спадкодавця, зокрема:
- особисті немайнові права;
- право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо
інше не встановлено законом або їх установчими документами;
- право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я;
- право на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені
законом;
- права і обов'язки особи як кредитора або боржника, передбачені
статтею 608 Цивільного кодексу України.
Спадкоємцю переходить право:
- на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов'язаннях.
- на стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв'язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов'язків, які були присуджені судом спадкодавцеві за його життя.
- на відшкодування моральної шкоди, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя.
Спадкоємцю переходять обов’язки :
-  відшкодувати майнову шкоду (збитки), заподіяну спадкодавцем;
- відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яка була присуджена судом зі спадкодавця за його життя;
- сплатити неустойку (штрафа, пені), яка була присуджена судом кредиторові із спадкодавця за життя спадкодавця.
Шкода, завдана спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями у межах вартості
рухомого або нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.
Вартість оформлення спадщини індивідуальна і залежить:
- від наявності документів на спадковане майно,
- кількості спадкованого майна,
- необхідність оновлення, відновлення, підтвердження правовстановлюючих
документів;
- від ставки податків і зборів. У свою чергу, така ставка буде залежати від статусу
спадкоємця (резидент/нерезидент). Сума податків і зборів буде залежати від оціночної вартості майна.

Якщо вас цікавить попередній розрахунок оформлення спадщини , ви завжди можете звернутися до ,спеціаліста в галузі спадкового права, і вам допоможуть прорахувати витрати на оформлення включаючи оплату податків і зборів.